Nationale Rekencoördinator Dag

2022

De Nationale Rekencoördinatordag (NRCD), 25 maart 2022 in Microsoft Teams.

13:00-13:30 In’loop’, of Inzit (even wat uitwisseling onderling)
13:30-14:00 Opening – Ondersteuning voor het werk van de rekencoördinator

Algemeen Vanuit de NVORWO Andere ondersteuning
Vanuit het landelijke netwerk voor didactiek rekenen-wiskunde is er de nodige ondersteuning.

In dit eerste halve uur van de conferentie willen we toelichting geven op al deze initiatieven.

Deze Vereniging is met verschillende initiatieven bezig om de ondersteuning voor de rekencoördinator verder te stutten.

  • Werken aan een profiel voor de rekencoördinator
  • Ondersteuning in de regio
  • Studiedag (de eerstvolgende is 8-4 a.s.)
  • Nieuwe cyclus van (online) masterclasses
  • Er is een landelijk netwerk van onderwijsadviseurs, specifiek w.b. rekenen/wiskunde.
  • Facebook-groep voor rekencoördinatoren
  • Diverse aanbieders van nascholing voor rekencoördinatoren
  • Een nieuwe rubriek in Volgens Bartjens speciaal voor en over rekencoördinatoren
14:15-15:15 Werkgroepronde 1

Reflectiewijzer Rekenen/Wiskunde FunThink, Multiplier event, Erasmus+ Strategic Partnership Grote Rekendag, hoe kun je dat vaker doen dan 1 keer in het jaar?meer info meer info meer info
Stanja Oldengarm en Marc van Zanten, SLO Michiel Veldhuis en Bartjan Vollmuller, iPabo Vincent Jonker
15:30-16:30 Werkgroepronde 2

1S als perspectief Onderzoekend leren en creatief denken in de rekenles. Hoe nieuwsgierig ben jij? De kracht van rijke rekenvragen
meer info meer info meer info
Ronald Keijzer Belinda Terlouw Anneke Noteboom

Inschrijven

Dit jaar hebben we een zeer bijzonder aanbod!

Alle mensen die de komende NRCD bezoeken krijgen – als ze dat nog niet hebben – een gratis lidmaatschap van de NVORWO. Het lidmaatschap betreft dit lopende schooljaar.
Een lidmaatschap geeft gratis toegang tot de jaarvergadering/studiedag en andere NVORWO-evenementen. U ontvangt het vaktijdschrift ‘Volgens Bartjens’ op de deurmat en een code zodat u toegang heeft tot het archief van ‘Volgens Bartjens’. Tevens bent u lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

Inschrijven

Abstracts


[Terug]

Reflectiewijzer Rekenen/wiskunde

Marc van Zanten, SLO
Stanja Oldengarm, SLO

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde einde (s)bo is bij de Inspectie van Onderwijs de Reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde uitgegeven.
Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, is voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op school. De volgende aspecten komen aan bod: Doelen en leerlijnen; Faciliteren van leren; Ontwikkeling en differentiatie; Faciliteren van het team.

In de werkgroep wordt aan de hand van concrete voorbeelden (en werkvormen) toegelicht wat deze Reflectiewijzer voor uw onderwijs kan betekenen.


[Terug]

FunThink. Multiplier event, Erasmus+ Strategic Partnership

Michiel Veldhuis en Bartjan Vollmuller, iPabo

Het hoofddoel van het (Europese) project FunThink is het verbeteren van ‘functioneel denken’, o.a. door het ontwikkelen van digitale tools die kunnen worden gebruikt in de basisschool (en vo) om het functioneel denken van leerlingen te ondersteunen. Deze tools maken o.a. gebruik van ‘embodiment’, waarbij je je lichaam en bewegingen inzet om te leren rekenen. In de werkgroep zal Michiel voorbeelden laten zien van de ontwikkelingen en de eerste onderzoeksuitkomsten.

Meer info over het project


[Terug]

Grote Rekendag, hoe kun je dat vaker doen dan 1 keer in het jaar?

Vincent Jonker, Universiteit Utrecht

De Grote Rekendag staat weer op het programma (30 maart 2022), dit keer met het thema Bouwavonturen. Als ontwerpteam krijgen we veel vragen of je de actviteiten ook op andere momenten in het jaar zou kunnen uitvoeren, en wij denken inderdaad dat dit heel goed mogelijk is.

In deze werkgroep zullen we enkele voorbeelden bekijken over de verschillende Grote Rekendagen, en hoe je die activiteiten eenvoudig ook als onderdeel van een gewone rekenles kunt uitvoeren. Het gaat dan om activiteiten die omschreven kunnen worden als ‘onderzoekend rekenen’.


[Terug]

1S als perspectief

Ronald Keijzer, iPabo

Verwijzingen

In Nederland richt het reken-wiskundeonderwijs zich vooral op de zwakste rekenaars. Dat heeft tot gevolg dat voor de meeste kinderen het 1F-niveau geborgd is, maar er relatief weinig kinderen zijn die het 1S-niveau behalen. Werken aan 1S vraagt om onderwijs dat zich richt op conceptuele doelen en open onderzoekssituaties. In de werkgroep ‘1S als perspectief’ wordt het 1S-niveau nader verkend door op zoek te gaan naar het conceptueel doordenken van het onderwijs en het realiseren van open situaties.


[Terug]

Onderzoekend leren en creatief denken in de rekenles. Hoe nieuwsgierig ben jij?

Belinda Terlouw

KPZ

Verwijzingen

Stel jij jezelf nog wel eens vragen? Wist je dat jonge kinderen gemiddeld wel 73 vragen op een dag stellen? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen de wereld om zich heen begrijpen. Nieuwsgierig betekent dan ook ‘verlangend weten’. Maar hoe ouder kinderen worden, hoe minder vragen ze stellen. Waarom? Worden ze minder nieuwsgierig? Waarschijnlijk niet, maar het onderwijs biedt weinig ruimte voor de vragen van de kinderen zelf. Doelen moeten behaald worden en teveel vragen leiden af van de lineaire weg die voor hen uitgestippeld is. Dat is jammer, want de wereld van vandaag de dag heeft meer dan ooit creatieve vragenstellers nodig, nieuwsgierige mensen die willen weten hoe het zit en out-of-the-box kunnen denken.

Nieuwsgierigheid leidt tot een onderzoekende houding en stimuleert het probleemoplossend vermogen. Kinderen worden op deze manier aangemoedigd om creatief te denken. Leraren zouden dit moeten waarderen en aanmoedigen en zouden hier ruimte aan moeten bieden. Hiermee doen ze hun kinderen een groot plezier. De intrinsieke motivatie neemt toe en jij als leraar krijgt zo de mogelijkheid om te zien wie de kinderen zijn, hoe zij denken, wat zij kunnen en wat ze van jou nodig hebben.

Dat vraagt lef! Durf je fouten te maken, of wil je pas iets doen als het je eerst is voorgedaan? Die vraag stel ik aan kinderen, maar ook aan leraren.

In deze workshop verkennen we hoe we onderzoekend leren en creatief denken kunnen stimuleren in de rekenles. We starten bij de verwondering en het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid. Je gaat het aan den lijve ondervinden en krijgt tools mee om dit in jouw eigen onderwijs te realiseren.

Zorg dat je tijdens de workshop een touwtje hebt klaar liggen van ongeveer 2 meter, een schaar en bijgevoegd A4 met hokjes: Klik hier en print uit.


[Terug]

De kracht van rijke rekenvragen

Anneke Noteboom

Reken-Impuls

Wil je leerlingen af en toe wat meer (creatief) laten nadenken en redeneren in de rekenles? Durf je het aan om vragen te stellen waar je zelf het antwoord van leerlingen niet op weet? Wil je leerlingen die betrokken met elkaar zoeken naar oplossingen, zich verdiepen in rekenen en wiskunde en misschien wat meer herrie maken door hun enthousiasme?
Denk dan mee over de kracht van rijke rekenvragen.

In deze workshop bespreken we wat rijke rekenvragen zijn en wat het verschil is met standaardvragen. We bekijken voorbeelden van leerlingenwerk en het positieve effect dat het werken aan rijke rekenvragen kan hebben op de rekenvaardigheid, de motivatie en zelfvertrouwen van álle leerlingen, ongeacht leeftijd en niveau. Zo zien we een positief effect bij zwakkere rekenaars, maar ook juist bij leerlingen die referentieniveau 1S zouden moeten kunnen halen, maar voor wie dit in de praktijk erg moeilijk lijkt.

Je krijgt verschillende voorbeelden die je morgen direct in de praktijk kunt gebruiken en krijgt tips hoe je zelf rijke rekenvragen eenvoudig kunt ontwerpen.