Nationale Rekencoördinator Dag

Agenda

15 juni 2022
15:30 - 17:00
online

RC-NL-Masterclass – Rekengesprek – Jarise Kaskens

Jarise Kaskens is werkzaam als hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Windesheim

Samenvatting

Leren rekenen is belangrijk voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij. In de eerste jaren op de basisschool wordt een belangrijke basis gelegd: kinderen ontwikkelen getalbegrip, leren
belangrijke rekenbegrippen en bouwen stapsgewijs rekenwiskundige concepten en procedures op. Geleidelijk groeit de beheersing van basisvaardigheden: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen. Vanaf ongeveer groep 6 neemt de complexiteit van het rekenen op school toe. Leerlingen krijgen dan complexere tekstuele contextopgaven voorgelegd, waarin diverse berekeningen moeten
worden toegepast. Daarnaast krijgen ze nieuwe rekenonderdelen, zoals breuken en procenten, aangeboden.

De verschillen in de rekenwiskundige ontwikkeling tussen leerlingen zijn groot en kunnen worden voorspeld vanuit cognitieve factoren (bijvoorbeeld redeneren, geheugen), domeinspecifieke inzichten
(zoals begrijpen wat een breuk is), en kennis en vaardigheden (zoals vlot kunnen optellen en aftrekken tot 20). Ook competentiebeleving en emoties van leerlingen ten aanzien van rekenen kunnen van invloed zijn op hun rekenwiskundige ontwikkeling. Elke schooldag weer staan leraren voor de uitdaging om het rekenwiskunde-onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. Om dat te realiseren is het nodig dat leraren inzicht hebben in de onderwijsbehoeften van leerlingen bij het leren rekenen.

U kunt zich hier inschrijven

Meer informatie over het proefschrift van Jarise Kaskens