Nationale Rekencoördinator Dag

Agenda

20 januari 2021
14:30 - 16:30
online

RC-NL-Masterclass 20 januari 2021: zoveel spelletjes, zoveel kansen voor het rekenonderwijs door Anneke Noteboom

Op 20 januari a.s. organiseert de NRCD (met partners) nogmaals deze masterclass omdat de eerste keer (4-11-2020) werd overtekend.

De inschrijving is gesloten.

Uitvoerenden

Anneke Noteboom (Reken-Impuls) zal deze masterclass verzorgen.

Abstract

Spellen in de rekenles zijn niet meer weg te denken uit het reken-wiskundeonderwijs. Naast dat ze leerlingen motiveren, de ontwikkeling van de executieve vaardigheden stimuleren en een eigen manier van oefenen, denken en leren bieden, zien we dat ze voor de leerling en leraar van grote rekeninhoudelijke en vakdidactische waarde kunnen zijn.
Kúnnen zeggen we. Want we stellen wel eisen aan een spel als ze kostbare lestijd en leertijd innemen.
Inmiddels hebben we een ‘lijst van 100 geschikte rekenspellen’. Deze kunnen we op verschillende manieren inzetten, op school, maar ook thuis.

Tijdens deze masterclass gaan we in op hoe spellen jouw rekenles en het leren van kinderen kunnen versterken en wat daarvoor nodig is. We denken bijvoorbeeld aan effectief oefenen van de basisvaardigheden, peilen en stimuleren van de rekenontwikkeling, maar ook het stimuleren van strategisch spelen en redeneren. En hoe kun je spellen aanpassen of zelfs ontwikkelen, passend bij de rekeninhoud en het niveau van leerlingen.
De masterclass is online. Dat vraagt van ons allen wat anders dan live met elkaar spellen kunnen bekijken, spelen, bespreken en samen zoeken hoe je ze kunt inpassen in en aanpassen voor je onderwijs.
Toch gaan we ook interactief aan de slag: presentatie, chat, denkuitdagingen en uiteen in groepen zodat je met elkaar in discussie kunt gaan en samen tips kunt verzamelen. Als het niet allemaal even goed lukt, dan vinden we daar wel weer een oplossing voor.
Een masterclass over spel moet tenslotte ook speels en actief gegeven én gevolgd worden! We zorgen dat je praktische tips en documenten krijgt die je in je volgende les kunt inzetten.

Verwijzingen

Vanuit de Nationale Rekencoördinator Dag zullen gedurende het seizoen 2020-2021 enkele masterclasses worden aangeboden.

Het afzeggen van de Nationale Rekencoördinator Dag van 13 maart 2020 heeft ons pijn gedaan, maar er zat niets anders op. Het heeft ons – als landelijk betrokken ondersteuners van het rekenen – aan het denken gezet, en de RC-NL-Masterclasses (rekencoördinator-nl-masterclass) zijn daarvan o.a. het resultaat.

Een RC-NL-Masterclass is een online sessie van ongeveer een uur, waarin een specifiek onderwerp uit de didactiek van rekenen/wiskunde op de basisschool centraal staat. Iedereen kan aanschuiven, we nodigen experts uit, en bezoekers kunnen vragen stellen. Wij verwachten dat vooral rekencoördinatoren profijt kunnen hebben van een dergelijke opzet.

De RC-NL-Masterclass is een initiatief van NVORWO, SLO, UU, iPabo, Marnix, HU e.a.