Nationale Rekencoördinator Dag

Thema: De bouwstenen bedacht, en nu bouwen!

Thema

Binnen curriculum.nu worden voor de verschillende leergebieden, waaronder rekenen/wiskunde, ‘bouwstenen’ uitgewerkt, gericht op een toekomstbestendig curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Dat is best een uitdagende klus. Het gebeurt (te) weinig dat leraren uit het primair onderwijs en uit het voortgezet onderwijs bij elkaar gaan zitten om concreet over de centrale uitgangspunten van het onderwijs te praten. Curriculum.nu biedt de unieke kans om dit gesprek wel aan te gaan.

We gaan zo concreet mogelijk aan de slag met de geformuleerde bouwstenen. Daarom hebben we enkele teamleden van het ontwikkelteam rekenen/wiskunde uitgenodigd om op de conferentie aanwezig te zijn. Zij zullen samen met enkele pabo-docenten (en andere experts) een drietal werkgroepen voorbereiden. Die hebben de volgende onderwerpen:

  • Doorlopende leerlijnen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs;
  • De reken-wiskunde les van de toekomst;
  • Onderwijsmaterialen voor de toekomst;
  • Het leren van de toekomst.

Bij deze onderwerpen komt ook aan de orde dat de leerkracht misschien meer vrije ruimte zou moeten hebben in het lesgeven, vanwege overladenheid van het huidige programma en het ‘juk’ van de methode. Men heeft het over 25 tot 30% lestijd zonder invulling vanuit de methode. Ook dat zet aan tot nadenken over je eigen onderwijs, en zullen we in de werkgroepen samen op reflecteren. Het vraagt dan namelijk ook om andere vaardigheden bij de leerkracht, die zelf een beeld moet hebben waar de vrijheidsgraden zitten om eigen onderwijs te ontwikkelen en/of te geven. Vaak zien we dat het enthousiasme dan wel toeneemt onder leerkrachten (mogelijkheden, maar ook de onzekerheid. Juist in het landelijk netwerk van rekencoördinatoren willen we dan discussiëren over die vrijheidsgraden en wat dit betekent voor reken/wiskunde onderwijs.

Achtergronden