Nationale Rekencoördinator Dag

Nieuws

Leerkrachten/rekencoördinatoren gezocht: Werk mee aan een vernieuwd curriculum

Een bericht van Curriculum.nu.

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Dit gebeurt dus ook voor rekenen/wiskunde, en dan zou het goed zijn als rekencoördinatoren hierin participeren. Heb je interesse? Stuur een mail aan nrcd@uu.nl (de organisatoren van de nrcd).

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het schooljaar 2017-2018 met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen.